Over alkyd, acrylaat en andere bindmiddelen.

De meest voorkomende bindmiddelen en hun belangrijkste eigenschappen.

Wat is een traditionele alkydharsverf?
Een alkydharsverf is een verf waarin als bindmiddel een alkydhars zit. Verven die met een alkydhars zijn gemaakt, kunnen verdund worden met terpentine.

Wat is een alkydemulsie?
Deze verven zijn gemaakt met een alkydhars die door een chemische behandeling in water geëmulgeerd kan worden. Bij emulgeren worden de vloeibare bindmiddeldeeltjes zeer fijn verdeeld in water. Ze zijn dus met water te verdunnen.

Wat is een acrylaat(dispersie)verf?
Hierbij is het bindmiddel een acrylaathars die in water is gedispergeerd. Dispergeren is het zeer fijn verdelen van vaste bindmiddeldeeltjes in water. Ze zijn dus met water te verdunnen. Acrylaten vergelen minimaal.

Wat is een polyurethaan dispersie?
Hierbij is het bindmiddel een polyurethaanhars (soms in combinatie met een acrylaat) die in water is gedispergeerd. Dispergeren is het zeer fijn verdelen van vaste bindmiddeldeeltjes in water. Ze zijn dus met water te verdunnen. De kenmerken van polyurethaan zijn met name de hoge slijt- en krasvastheid.

Wat is een hybride?
Een hybride is een verf waarbij een bindmiddelcombinatie wordt gebruikt van acrylaathars met alkydhars of van acrylaathars met alkydemulsie. Er zijn dus twee soorten hybride verven in de handel. Beide zijn waterverdunbaar. De kenmerken van dit type verven zijn een mix van acrylaten en alkydharsen.

Wat is een latexverf?
Latex is nog een naam van vroeger. De eerste latexverven (muurverf) werden gemaakt van de rubber (latex), die afkomstig was van rubberbomen. Tegenwoordig worden alleen nog maar synthetische dispersies gebruikt voor watergedragen muurverven. Omdat ze een beetje lijken op de oude latexverven, wordt deze naam nog steeds gebruikt (vaak ook als verzamelnaam voor muurverf).

Wat is VOS?
VOS staat voor Vluchtige Organische Stoffen. Verven bevatten allerlei organische stoffen die bij droging verdampen. De meest voorkomende zijn de oplosmiddelen. Er zijn ook nog andere organische vluchtige stoffen, bijvoorbeeld weekmakers en sommige hulpstoffen. VOS wordt meestal uitgedrukt in gram per liter verf. Bij Global Paint Products wordt altijd gestreefd naar lage VOS-waardes.

Is het waar dat acrylaten niet vergelen?
Verven op basis van een acrylaatdispersie vergelen aanzienlijk minder dan die op basis van de traditionele alkydharsen. Ze vergelen op den duur wel iets, maar niet veel.

Overtuigd van onze hoogwaardige verfproducten?